Velkommen til den norske SAP brukerforeningen (SBN)

SBN er en norsk SAP brukerforening og er anerkjent av SAP.

SBNs styre velges av og blant medlemmene på foreningens årsmøte som normalt avholdes på den årlige brukerkonferansen. I tillegg til de styremedlemmer valgt blant foreningens medlemmer inngår også Adfahrer og SAP Norge som assosierte styremedlemmer.

SBN sitt oppdrag er å hjelpe våre medlemmer til å få mest mulig ut av sin investering i SAPs produkter. Dette gjør vi ved å:

  • Bidra til nettverksbygging mellom våre medlemmer
  • Arrangere en årlig brukerkonferanse
  • Opprette og administrere Inno-team (Innovation Team/fag-grupper)
  • Arrangere Workshops og Webinars
  • Distribuere nyhetsbrev. Registrer deg for vårt e-nyhetsbrev
  • Gjennom nyhetsbrev og SBN hjemmeside, distribuere viktige nyheter og informasjon fra- og relatert til- SAP

SBN er medlem i SUGEN-SAP User Global Excecutive Network, SAPs internasjonale forum for brukerforeninger. Vi markedsfører også samarbeidet mellom de nordiske SAP brukerforeningene.

Vi hjelper våre medlemmer å påvirke SAPs løsninger. Vi gir råd og svarer på våre medlemmers spørsmål. Vi arrangerer medlem-til-medlem erfaringsutveksling og hjelper med å finne de rette løsninger på medlemmenes utfordringer.

Vi inngår partnerskap med SAP konsulenter. Les mer om vårt tilbud for medlemmer og partnere her.

Driften av foreningen, herunder kontor, konferanse, konferanseverktøy, web, webinarverktøy, seminarer, utsendelse av nyhetsbrev etc. er outsourcet til Adfahrer AB som har høy kompetanse og har drevet med dette siden 1993. Gjennom Adfahrer har SBNs medlemmer tillgang til webcasts, seminarer, møter og konferanser og community medlemmer i Sverige og Danmark, samt på Engelsk.

SBNs og Adfahrers finanser er sunne (Pr. 2015) og transparente. SBNs økonomi publiseres på SBNs hjemmesider, og Adfahrers kan følges på på SBNs hjemmesider og på websider som publiserer offisiell finansiell informasjon.

Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2017