Velkommen til den Norske SAP Brukerforeningen 

SBN er en norsk SAP brukerforening og er anerkjent av SAP.

Vores målgruppe er: 
"Beslutningstakere, ledere og andre medarbeidere fra bedrifter
som bruker eller har kompetanse på SAP”

SBNs styre velges av og blant bruker bedrift medlemmene på foreningens årsmøte. Daglig leder fra Adfahrer er assosiert styremedlem i tillegg til Daglig leder fra SAP Norge.

SBN sitt oppdrag er å hjelpe våre medlemmer til å få mest mulig ut av sin investering i SAPs produkter. Dette gjør vi ved å:

  • Bidra til nettverksbygging mellom våre medlemmer
  • Arrangere en årlig brukerkonferanse
  • Opprette og administrere Inno-team (Innovation Team/fag-grupper)
  • Arrangere Workshops og Webinars
  • Distribuere nyhetsbrev. Registrer deg for vårt e-nyhetsbrev
  • Gjennom nyhetsbrev og SBN hjemmeside, distribuere viktige nyheter og informasjon fra- og relatert til- SAP

SBN er medlem i SUGEN-SAP User Global Excecutive Network, SAPs internasjonale forum for brukerforeninger. Vi markedsfører også samarbeidet mellom de nordiske SAP brukerforeningene.

Vi jobber nordisk or hjelper våre medlemmer å påvirke SAPs løsninger. Vi gir råd og svarer på våre medlemmers spørsmål. Vi arrangerer medlem-til-medlem erfaringsutveksling og hjelper med å finne de rette løsninger på medlemmenes utfordringer.

Vi inngår partnerskap med SAP konsulenter. Les mer om vårt tilbud for medlemmer og partnere her.

Driften av foreningen, herunder kontor, konferanse, konferanseverktøy, web, webinarverktøy, seminarer, utsendelse av nyhetsbrev etc. er outsourcet til Adfahrer AB som har høy kompetanse og har drevet med dette siden 1993. Gjennom Adfahrer har SBNs medlemmer tillgang til webcasts, seminarer, møter og konferanser og community medlemmer i Sverige og Danmark, samt på Engelsk.

SBNs og Adfahrers finanser er sunne (Pr. 2016) og transparente. SBNs økonomi publiseres på SBNs hjemmesider, og Adfahrers kan følges på på SBNs hjemmesider og på websider som publiserer offisiell finansiell informasjon.

Data security is very important for us. We have appointed a data officer, her e-mail address is data-officer(at)adfahrer.com. We treat all personal data with respect and if you would like to unsubscribe or be deleted, we do this as quickly as possible. For your benefit, we share contact info of the people joining an event with our presenters organisations and host organisation/company. The data is only used for User Group purpose and as an example you can see a list of the participants on all our events and a list of members in the community. In the community, you can choose which information to share with other members on your profile. Read more

Link to The SBN Core Leadersip team
(Representatives from SAP Customers, The UG Business and SAP)

Link to the InnoTeams
(Our Special Interest Groups)

Link to the Member page

Link to the Partner page

 

Hans Butenschøn, Fred Ohlsen Energy

Hans Butenschøn,

Fred Ohlsen Energy

President of SBN

 

Eva-Maria Fahrer


Eva-Maria Fahrer,

Adfahrer AB

CEO of SBN

 

         
         

Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2019