Besøk hos SBNs styreleder

SBNs styreleder har rollen som Business Process Manager hos Fred. Olsen Energy ASA. Det gjorde det mulig for meg å besøke denne fantastiske bedriften. Les mer

— skrevet av Eva-Maria Fahrer on 22.11.2017 21:19


SUGEN Face to Face møte

En stor opplevelse for SUGEN SAP deltakere. Temaet “the ease of doing business with SAP” var høyt på agendaen. Til dette emnet hadde SUGEN-teamet forberedt og samlet oppgaver fra alle medlemsgrupper - informasjon som under møtet ble delt og diskutert med ansvarlige hos SAP. Les mer

— skrevet av Eva-Maria Fahrer, Martin Brownsword on 22.11.2017 19:54


Pearl Consulting - SAP Innovation i nye lokaler

I det øyeblikk man trådte inn til Pearl Consulting sin “Innovasjonsdag” visste man at det hadde vært et godt år for Pearl, noe som senere ble bekreftet med høy synlighet og flotte ord fra våre venner i SAP Norge. Les mer

— skrevet av Martin Brownsword, Eva-Maria Fahrer on 21.11.2017 13:10


Trengs det en ny tilnærming til SAP Security for å sikre overholdelse av GDPR?

Undersøkelser viser at insiderhandel og manipulasjon er de mest utbredte farene i nåværende SAP-miljøer, og at tradisjonell passordkontroll ikke er tilstrekkelig til å håndtere truslene. Det betyr at mange, om ikke alle, bedrifter står overfor den utfordring at de har bruk for en ny tilnærming til SAP Security for å unngå svindel og GDPR-overtredelser.  Les mer

— skrevet av Martin Brownsword on 17.11.2017 11:34


Første feedback fra samarbeidsmøtet for brukergrupper

Denne uken har vi arbeidet for deg og SBN-brukergruppen. Vi har lært mye og har nå masse informasjon som vi vil dele med dere over de neste ukene. Vi har vært på SAP User Group Executive Network (SUGEN) hvor vi har lyttet til presentasjoner og diskutert med andre brukergrupper. Les mer

— skrevet av Eva-Maria Fahrer on 16.11.2017 12:01


Takk for at du deler din mening!

Etter alle eventer og konferansen vi holder ønsker vi å finne ut hva du likte og ikke likte, slik at vi kan gjøre opplevelsen enda bedre for deg neste gang. Vi har nå mottatt 144 evalueringer, og her er noen høydepunkter.  Les mer

— skrevet av Cathrine Kjær Christensen on 16.11.2017 09:47


#S4HANAthon

itelligence kjørte fem webinarer på fem dager for å dekke alt du trenger å vite om din SAP S/4HANA-reise. Disse webinarene ble også tatt opp og er tilgjengelige.  Les mer

— skrevet av Joakim Löves, Stina Schmiedel on 16.11.2017 09:16


Tysk forsikringsselskap introduserer elektronisk forsegling

AOK Lower Saxony er det første forsikringsselskapet i Tyskland til å introdusere elektronisk forsegling med hjemmel i EU-forordningen eIDAS. Implementeringen av tilhørende programvare ble utført av de tyske programvareselskapene SEAL Systems og intarsys.  Les mer

— skrevet av Cathrine Kjær Christensen on 16.11.2017 09:06


SEPA betalinger, en standard for betalingsformidling som er en del av ISO 20022

Norsk bankvesen tok i 2015 beslutning på å gå over til ISO 20022 som standard for finansiell meldingsutveksling fremover. Som en følge av det vil BITS som forvalter norsk infrastruktur for bank stoppe forvaltning av blant annet Telepay og Edifact-meldinger. Målsetningen er én internasjonal standard for filbasert finansiell meldingsutveksling som dekker hele verdikjeden fra kunde til bank, bank til bank og bank til kunde. Les mer

— skrevet av Eirik Jan Kroken on 16.11.2017 08:52


Høydepunkter fra HR-sporet

Vi er i en tid med raske teknologiske endringer, men også i en tid hvor det å ha stødige og stabile systemer i ‘bunnen’ er ekstremt viktig. Rollen til menneskene i en organisasjon er inkludert i denne endringen, og det er derfor essensielt å kjøre HR-prosesser riktig og kostnadseffektivt. Alle disse momentene var drivere for programmet i HR-sporet. Les mer

— skrevet av Thea Cecilie Nilsen on 15.11.2017 10:38


Akselerer forretningen ved å automatisere dine manuelle prosesser!

I mange bedrifter må et innkommende dokument passere gjennom mange ledd. Mye tid blir brukt på håndtering dersom prosessen er manuell. itelligence har opprettet it.document handling suite, som er en automatisert, kognitiv, teknologibasert løsning. Løsningen består av to produkter, som er kombinert for å dekke dine behov. Les mer

— skrevet av Joakim Löves, Stina Schmiedel on 9.11.2017 12:18


Strategisk samarbeid til kundenes beste

Nylig ble det kjent at Neptune Software og SAP har inngått et strategisk samarbeid for å bedre ivareta kunder innen Fiori UX. S5 Consulting har hatt gleden av å samarbeide med både Neptune og SAP i lengre tid, og ser klare fordeler ved et tettere samarbeid mellom de to aktørene. Les mer

— skrevet av Joakim Löves, Kjersti Borander on 9.11.2017 08:13


Hvordan telle på dansk

Har du, som mange andre, vanskeligheter med danske tall? Denne filmen kan hjelpe deg til å forstå hvordan det virker.  Les mer

— skrevet av Cathrine Kjær Christensen on 9.11.2017 08:02


Høydepunkter fra Finance & BA-sporet

En rød tråd i årets "Finance spor" på SBN Brukerkonferansen var hvordan økonomifunksjonen, CFO's rolle og økonomiarbeid i fremtiden vil og kan bli påvirket av ny teknologi, ny funksjonalitet, nye front-ends og nye måter å organisere økonomiprosessene på. Les mer

— skrevet av Didrik Arstad on 6.11.2017 15:18


Høydepunkter fra Logistikk-sporet

Vi er i en tid med raske teknologiske endringer, men også i en tid hvor det å ha stødige og stabile systemer i ‘bunnen’ er ekstremt viktig. Det er stort press på bedriftene når det gjelder å drive kostnadseffektivt. Alle disse momentene var drivere for programmet i Logistikk-sporet på SBN Brukerkonferansen. Les mer

— skrevet av Bernt Bakken on 6.11.2017 15:11


Webinar: Electronic Data Interchange - B2B Integration Platform

På dette webinaret lærer du mer om itelligences løsning it.x-EDIconnect, som garanterer integrering av dine kunder og leverandører for å utveksle elektroniske meldinger. Les mer

— skrevet av Stina Schmiedel, Joakim Löves on 2.11.2017 10:39


Nok en glimrende SBN konferanse

Vi takker alle deltakere, partnere og forelesere for en stor innsats. Tilbakemeldingene vi har mottatt er (igjen) overveldende og bekrefter at vår konferanse er noe våre medlemmer setter pris på. Les mer

— skrevet av Eva-Maria Fahrer, Andries Van Bruggen on 2.11.2017 06:44


SAP jobber med temaet ‘Indirect Usage’

Vi har nå gjennomført vår SBN konferanse 2017 på hvilket også temaet ‘Indirect Usage’ relatert til SAP lisenser ble diskutert i en av våre sessions. Les mer

— skrevet av Eva-Maria Fahrer, Andries Van Bruggen on 1.11.2017 19:13des
15
13:00

Webmøte: IFRS 16 Leasing og håndtering i SAP

Mange større selskaper blir direkte berørt av IFRS 16 om håndtering av Leasing respektive leieavtaler og flere i Brukerforeningen har satt fokus på temaet. IFRS 16 om leasing medfører endringer for foretak som leier driftsmidler fra datautstyr og kontormaskiner til produksjonsutstyr eller lokaler.
Learn and discuss in our web meeting, 13:00 - 14:00

jan '18
30
09:00

T.A. COOK Conference: Digital Supply Chain

Adapting to a Digital World - Agile, Collaborative and Innovative Supply Chain Management. Join T.A. COOKs Conference on Digital Supply Chain in Amsterdam 30-31 of January 2018.
30 jan 09:00 - 31 jan 16:00

mar '18
06
13:00

SAP User Group SIG Leads Meet SAP Expert

Leaders of InnoTeams are the target group. Attending is on invitation only.
Walldorf, 06 mar 13:00 - 07 mar 14:00

mar '18
16
11:00

SAP Hackathon

You are invited to a 24 hr “hackathon” application development competition on Innovative IoT Solutions using Digital Twins on a SAP cloud platform - It is an Educational material. 
16 mar 11:00 - 17 mar 14:00

mar '18
20
09:00

InnoTeam: Energy

Let's meet, learn, discuss and network within the area of Energy. Mark your calendar for March 20 2018.
09:00 - 16:00

mar '18
23
09:00

SBN Årsmøte

SAP Brukerforening Norge - Foreningens årsmøte.
Web meeting, 09:00 - 10:00

apr '18
24
09:00

InnoTeam: Project Leadership

Let's meet, learn, discuss and network within the area of Project Leadership. Mark your calendar for April 24, 2018.
09:00 - 16:00

apr '18
25
09:00

InnoTeam: MasterData

Let's meet, learn, discuss and network within the area of MasterData. Mark your calendar for April 25, 2018.
09:00 - 16:00

apr '18
26
09:00

InnoTeam: License

Let's meet, learn, discuss and network within the area of License. Mark your calendar for April 26, 2018.
09:00 - 16:00

mai '18
23
09:00

InnoTeam: HR

Let's meet, learn, discuss and network within the area of HR. Mark your calendar for May 23, 2018.
09:00 - 16:00

mai '18
29
09:00

InnoTeam: IT

Let's meet, learn, discuss and network within the area of IT. Mark your calendar for May 29, 2018.
09:00 - 16:00

mai '18
30
09:00

InnoTeam: Internet of Things (IoT)

Let's meet, learn, discuss and network within the area of IoT. Mark your calendar for May 30, 2018.
09:00 - 16:00

mai '18
31
09:00

InnoTeam: Finance

Let's meet, learn, discuss and network within the area of Finance. Mark your calendar for May 31, 2018.
09:00 - 16:00


Get an overview of all events!

Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2017