Round Table App House Dublin SAP Brian Duffy
   Regional Roundtable in Dublin
   Brian Duffy SAP
   Briand Duffy og møtedeltagerne
  SAP App House Dublin
 

 App house presentasjon

 

  Café DublinBente Boger SAP Apphouse Dublin
 

Bente Boger, Joakim Löves,     Bente Boger i AppHouse
Eva-Maria Fahrer og 
Frank Haes fra Belgia 

   
   

The 3rd Regional Roundtable in Dublin, 28 JAN 2019

President, EMEA North, Brian Duffy inviterte igjen regionens brukergrupper til «runde bords samtaler».
Fra Sap møtte i tillegg til Brian, leder av den regionale supportorganisasjonen Angela Massey (Head of Customer Office, SAP EMEA North) og Brian Duffys kommunikasjons leder, Ellen Hudson (Executive Communications, SAP EMEA North)

Fra Sap Global User Group Organization kom Indrajanto Müller-Gaska. Møtedeltagerne fra brukergruppene bestod av personell fra brukergruppene og såkalte frivillige fra gruppenes styrer.

Fra Norge møtte Eva-Maria Fahrer, CEO i SBN, Joakim Löves ansvarlig for partnere og teknologi i SBN og Bente Boger som er nestleder i SBN styret og ansatt i Forsvaret til daglig.

Møtet startet med at Brian introduserte sin organisasjon. Sammensetningen er forholdsvis ny. De skal støtte innenfor fag, salg, markedsføring og support på tvers av regionen.

For meg som er kunde syns jeg det var svært lovende å høre hvordan de har organisert sin regionale supportorganisasjon. Angela som leder supportorganisasjonen fortalte at de hadde som mål å fortløpende analysere kundenes henvendelser (OSS’er) for så å kunne foreslå tiltak basert på dette.

Videre fikk vi et innblikk deres strategiske retningslinjer for 2019, som kan oppsummeres som følger:

Lede fram til at kundene implementererende til ende løsninger som skaper fornyelse. Sap ønsker at kundene skal oppnå suksess i sin forretning. De ønsker også engasjement fra kundesiden og vil møte dem på veien til fornyelsen som skal skape nye muligheter for både kundene og Sap.

Fokusere på hvordan og hvorfor kundene bør migrere til S/4 nå, Uttrykke Intelligent virksomhetsvisjon og sist men ikke minst fokusere på egne ansattes trivsel.

Vekst skal skje innenfor skyløsninger med spesielt vekt på kundeopplevelsen (CX - Customer Experience) Videre satses det på økning av migrering til S/4. På spørsmål om hvorfor det er så viktig å komme i gang med dette nå, svarte Brian at de nye løsningene har bedre og mer effektiv organisering av data i Hana databasen, som sammen med ny funksjonalitet gir et langt bedre og raskere beslutningsunderlag for bedriftene.

Kunden først programmet er fremdeles svært viktig for Brian og hans organisasjon. Enhver relasjon til Sap skal oppleves som positiv. Sap vil måle egen suksess gjennom at kundene deres lykkes med sin forretning. De ønsker å bidra til at løsningene deres gir en synlig effekt på bunnlinjen til den enkelte kundebedrift.

Kundeengasjement bekreftes også gjennom supportfunksjonen som i mye større grad enn tidligere skal bistå kunden med råd og kompetanse ut fra kunden der han er med det mulighetsrommet han befinner seg i. Og i dette arbeidet benytter Sap selv egne analyse verktøy for å skaffe seg informasjon som kan støtte dem i denne prosessen.

User Group Grow er et prosjekt innad i Sugen (Sap User Group Executive Network). Prosjektet ledes av Eva-Maria fra SBN. Hun holdt en presentasjon om dette som viste hvilke felles utfordringer brukergruppene har og aktuelle tiltak som kan gjøres for å gi brukergruppene økt vekst.

Brukergruppene er kundenes felles kontaktpunkt mot SAP. Videre så formidler de kunnskap og organiserer arenaer der kundene kan utveksle erfaringer med andre SAP kunder.

Selv om brukergruppene skal være uavhengig av SAP, er det også viktig å kunne samarbeide. Denne grensegangen kan av og til være vanskelig. Eva-Marias presentasjon skapte gode diskusjoner som vil følges opp videre både via den regionale organisasjonen og i Sugen. Det er helt klart at det er vilje og interesse fra SAP sin side til å støtte opp om de lokale brukergruppene, og vi kunne forlate møtet med en god følelse og visshet om at denne type dialog gir merverdi for både SAP og oss.

Bente Boger, Vice President SBN, ansatt i Forsvaret.

skrevet av Bente Boger on 7.02.2019 06:49
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2019