Sariba

Den 19. desember 2018 ble Saribas People Centric løsning, som den første SuccessFactorsløsningen i Norge,  godkjent av SAP som en SAP-Qualified Partner Package Solution. Løsningen er nå tilgjengelig og lanseres i det Norske markedet.

Løsningen inkluderer beste praksis og er tilpasset det norske markedet innenfor følgende områder:

  • Ansattdata og Tid
  • Etterfølgerplanlegging
  • Kompensasjon
  • Mål- og medarbeidersamtale
  • Sykeoppfølging
  • Learning
  • Rekruttering
  • Tid og Fravær


Saribas Sales Director, Steinar Sabbasen, har følgende å si om sertifiseringen av Sariba People Centric:

«Vi vet at bedrifter har utfordringer knyttet til høye personalkostnader og både det å ansette og å beholde de beste ansatte. Ved å ta i bruk løsninger fra Sariba People Centric vet vi at våre kunder vil gjøre det bedre innen både rekruttering, onboarding og medarbeiderutvikling.
Vi er stolte over å ha den første SAP-Qualified Partnerløsningen og gleder oss til å vise det norske markedet hva vi kan bidra med.»

Les mer om Saribas sertifiserte pakkeløsninger her eller kontakt vår Sales Director Steinar Sabbasen for mer informasjon.


Sariba

skrevet av Joakim Löves on 4.02.2019 14:36
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2019