Equinor og SAP arrangerte sammen med SBN en workshop med teamet Beyond RLM. Deltagere på workshopen, som ble ledet av Trond Røvang fra SAP og med Svein Omdal fra Equinor som vert, var AkerBP, ConocoPhillips, Equinor, Neptune Energy, Point Resources og Wintershall. I tillegg var det flere deltagere fra SAP både fra Norge og Tyskland.

RLM (Remote Logistics Management) er litt forenklet forklart funksjonalitet i SAP som brukes av olje- og gass-selskapene til å håndtere logistikk for material og supplybåter til og fra plattformene offshore. Bakgrunnen for workshopen er at SAP i S/4HANA i utgangspunktet ikke vil ha funksjonalitet som erstatter RLM. En viktig grunn til dette er at viktige byggeklosser for dagens RLM, som Warehouse Management og Logistics Execution ikke vil finnes i S/4HANA.

Formålet med workshopen var å se hvilken funksjonalitet som vil være tilgjengelig i S/4HANA, diskutere alternativer for å skape en løsning som tilfredsstiller forretningsbehovene (ikke nødvendigvis kopiere dagens RLM funksjonalitet) og bli enige om en vei videre. SAP presenterte hvordan fremtidens logistikkfunksjonalitet vil være i S/4HANA med Transportation Management og Extentended Warehouse Managment som sentrale moduler. Vi fikk også demonstrert funksjonalitet som er (eller er i ferd med å bli) utviklet som Container Shipping Liner, Global Track and Trace og Logistics Business Network. I tillegg ble IoT Bridge presentert som er en del av SAP sin store satsning under Leonardo-konseptet.

Utgangspunktet for de forskjellige bedriftene er også forskjellig. Både når det gjelder Cloud vs. On-Premise, hvor langt de er kommet på veien mot S/4HANA og interne prosjekt. Det var derfor vanskelig gi SAP et entydig svar over bordet om hva SAP kunne forvente fra hver enkelt bedrift. Et annet moment som også ble diskutert er at flere olje- og gasselskap (også noen av deltagerne på møtet) er involvert i et Public Cloud Consortium som jobber med å definere krav til fremtidige SAP løsninger for olje- og gass-industrien hvor Field Logistics er en av arbeidsgruppene. Det ble flagget at det var behov for at Beyond RLM initiativet og Field Logistics i Public Cloud Consortium begge jobbet mot et felles mål og at arbeid i disse initiativene blir synkronisert.

Konklusjonen på møtet er at behovet for funksjonalitet som dekker Offshore Logistikk fortsatt er tilstede for alle selskapene. Neste steg blir et nytt møte for Beyond RLM-initiativet i desember, etter at Cloud-initiativet har hatt sin workshop neste i oktober. ‘Hjemmelekse’ før vårt neste møte er at de deltagende selskapene jobber videre internt med informasjonen de fikk i workshopen og avklarer hvordan de eventuelt vil være med i neste fase. SAP vil følge opp internt og avklare forholdet mellom Beyond RLM- og Cloud-initiativene. Møtet i desember vil også være åpent for andre selskap som har behov for løsning av offshore logistikk prosessene i S/4HANA, men som ikke deltok 6. og 7. september.

RLM   RLM
     
RLM   RLM

skrevet av Bernt Bakken on 14.09.2018 11:55
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2019