SUGEN ønsker SAPs nye lisens modell velkommen, men mener at SAP må forsikre eksisterende kunder at de ikke vil få større kostnader så lenge ikke bruksomfanget endres.

SUGEN (SAP User Group Executive Network), som representerer 21 uavhengige SAP brukerforeninger over hele verden, formidler i dag en oppdatering på det arbeidet som er gjort de siste to år relatert til Lisens modellen og Audit prosesser. Prosjektgruppen (Licensing and Audit Charter team) har gitt SAP tilbakemelding vedr. SAP kundenes bekymringer relatert til Indirect Licensing, og gjennomført workshops og diskusjoner for å løse disse bekymringene. Nøkkelområder har vært forutsigbarhet, åpenhet, konsistens og rettferdighet.

Dette har resultert I at SAP i dag har kunngjort en ny modell for deres digital-access lisensmodell, vanligvis kjent som Indirect Access, og retningslinjer. Modellen har til hensikt å forenkle og gjøre SAP lisens anskaffelser transparent for brukere, enklere å bruke og vise hva det betales for. Modellen brukes parallelt med dagens ‘named user’ modell samt SAP engines, som fremdeles trenges for de respektive indirect access scenarier

Philip Adams
Philip Adams

‘Denne modellen har til hensikt å avklare reglene for lisensering av indirect usage og sette et nytt nivå for åpenhet og forenkling når det gjelder SAP licensering sier Philip Adams fra SUGEN og medlem i prosjektgruppen Licensing og Audit Charter team. ‘For kundene som ønsker å ta i bruk ny teknologi fra SAP er forutsigbarhet og åpenhet et nøkkelbegrep. Både SUGEN prosjektgruppen og SAP burde være stolte av det arbeidet som er gjennomført i forbindelse med den nye lisensmodellen som i fremtiden forhåpentligvis leverer mer og bedre lisens åpenhet og forståelse.

Både SUGEN charter team og SAP har også arbeidet med revisjons og salgs retningslinjer. Som et resultat har SAP introdusert endringer i den organisatoriske og styresettmodellen og som strengt adskiller salgsavdelingene fra revisjonsavdelingene og deres prosesser. Dette innebærer at salgsavdelingene ikke lenger har lov å godkjenne eller kansellere revisjoner, samtidig at de nye prosessene skal forebygge at revisjoner blir brukt som en salgs forhandlings verktøy. SUGEN heter disse endringer velkommen og støtter disse.

SUGEN har også registrert at det har vært lite fremgang i å gi forsikringer til eksisterende langsiktige kunder på den finansielle innvirkning av den nye lisensmodellen, og til de som for kort tid siden trodde var tilstrekkelig lisensert, relatert til eksisterende og implementerte grensesnitt med tredjeparts systemer.

‘Tiden vil vise hvordan eksisterende kunder vil reagere på den nye lisensmodellen. Kundene kan velge å forbli på deres nåværende lisensmodell eller konvertere til den nye lisensmodellen. SAP vil, i løpet av 2018, rulle ut verktøy som måler ‘forbruk’ iht. til de nye regler (basert på digitale dokumenter) samt verktøy relatert til revisjon for oppfølging av lisensposisjonen. Dette betyr at kundene vil kunne vurdere deres eventuelle kostnadspåvirkning’ sier Gianmaria Perancin, SUGEN’s formann. ‘Med dette i tankene vil vi presse SAP å gjenta offentlig det de lovte SUGEN i November 2017 nemlig at kundene kunne ta i bruk den nye lisensmodellen uten økte kostnader under forutsetning av at deres forretningsomfang (bruk av SAP) er uforandret. Det vil bidra meget til å sikre kundene og gjenoppbygge tillit’.

Selv om tilkobling av tredjeparts systemer til SAP løsningen har resultert i lisens utfordringer og som ikke var forutsett da mange kunder inngikk deres første avtaler med SAP, må det bemerkes at selskapet har vært klar over utfordringene relatert til indirect licensing og det i hvert fall de siste seks år. I noen tilfeller var kundene i god tro og koblet SAP til tredje partssystemer, i den tro de var compliant basert på et antall faktorer:

  • SAP personell, selv om de var klar over at en tredje parts system ble koblet til SAP, reagerte ikke på at dette kunne medføre et eventuelt lisensproblem.
  • SAP assisterte I prosjekter som involverte tilkobling av tredje parts systemer, og reagerte ikke på at dette kunne medføre et eventuelt lisensproblem.
  • Mangel av lisenstype og pris i SAPs prisliste for tredje partssystemer som kobles til SAP
  • Revisjoner, utført av SAP, har ikke rettet fokus på dette.
Gianmaria Perancin
Gianmaria Perancin

‘Kunder, som trodde var compliant, har med rette blitt bekymret etter at SAP saksøkte Diageo and InBev. SAP beveger seg nå i riktig retning og gjør det enklere å gjøre forretninger med dem. Derimot, å forvente at kunder diskuterer med og stoler på ansvarlig kundekontakt, der hvor SAP har innrømmet å ha mistet kundenes tillit, er å spørre for mye. Dersom SAP offentlig gir forsikring om at kunder ikke vil bli konfrontert med kostnader for implementeringer som ble gjort i god tro, vil dette oppfordre kunder til å engasjere SAP i forkant og ta en diskusjon.’ sier Gianmaria Perancin.

‘Uten disse forsikringer vil kundene føle seg handlingslammet, ikke i stand til å gå videre, siden de ikke vet hva den nye lisensmodellen vil innebære for dem. I de kommende måneder vil vi spørre SAP kundene om deres lisensposisjon har blitt klarere og hva det betyr for deres fremtidige planer og investeringer hos SAP’ konkluderte Philip Adams. 

Pricing for Digital Age Overview

ERP Pricing for Digital Age

Andries van Bruggen
Andries van Bruggen

Indirect Access Guide for SAP Installed Base

 

The representative from SBN is Andries van Bruggen

Read SAP Press Release

See our upcoming License F2F event on April 26

skrevet av Andries Van Bruggen on 10.04.2018 09:04
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2019