Den offisielle invitasjonen ble sendt ut den 22. februar 2018. For første gang avholdes årsmøtet online, men der er også mulighet for personlig fremmøte. Husk å melde deg på årsmøtet.

Tilmelding til SBN Årsmøte

Tilmelding til SBN HR Årsmøte

Her ser du den offisielle invitasjon:

Offisiell invitasjon til: 

Årsmøte i SAP Brukerforening Norge
 
Foreningens årsmøte finner i år sted både online og ved personlig fremmøde den 23. mars kl. 9:00.
Deltager mann online får mann adgang via GoToMeeting og link sendes ved påmelding til årsmøtet.
Deltager mann fysisk finner møtet sted på Evolve, Oslo. Adresse blir tilsendt ca. 1 uke før møtet.
 
Hver bedrift kan ha flere deltagere, men kun én kan stemme.
 
Agenda:
1. Klargjøring av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder - forslag: Hans Butenschøn, Fred. Olsen Energy, Leder SBN
3. Valg av to personer til å skrive under protokollen. 
4. Godkjenning av innkalling
5. Fremleggelse og godkjenning av styrets årsberetning
6. Fremleggelse av revisors beretning 
7. Fremleggelse og godkjenning av foreningens regnskap 2017
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen
Vi foreslår en økning af Medlemsavgiften fra 2.000 til 2.500,-. Medlemsavgiften brukes til foreningens nasjonale og internasjonale arbeid. (Total årlig avgift inkluderer SAP Knowledge Building som går til Adfahrer og dekker medlemmers gratis deltagelse på møter, web-community, e-brev etc, se link)
9. Valg av styremedlemmer - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
10. Valg av revisorer - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
11. Valg av valgkomiteé - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
12. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)
 
Link vedtekter
 
Link 2016 års, årsmøte: https://www.adfahrer.com/en/event/sbn-conference-2017/program/10/sap-user-group-norway/yearly-meetings (if the link doesn't work, copy it and enter in the URL)
 
Medlemmene kan fremme saker inn for årsmøtet
Disse må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.
 
På årsmøtet har hvert A-medlem en stemme. 
(Personer i salgsroller fra SAP, SAP Konsulter og Tredjeparts-produktleverandør har ikke stemmerett.) Fraværende medlemmer kan gi fullmakt til et annet medlem. Avstemming skjer online via Mentimeter. Lukket avstemming skjer om noen forlanger dette. Beslutning tas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
 
Offisiell invitasjon er sent til deg som er Hovedkontakt i bedrift som er medlem i SBN (31 desember 2017).
 
ABB AS Ellen Isdahl
ADP Globalview® BV Imke Hauptmann
Aibel AS Trond Jansen
Aker Solutions Anniken Røssing
Akselera Norway AS Inger Fosso
Arcus Gruppen ASA Kjell Jensen
Atea AS Einar Knutsen
Basis Consulting Kai Vidar Kvade
BearingPoint Jan-Olav Arnegård
Bohus Krister Mossige
Borregaard Roger Erling Folke-Olsen
Bouvet Norge AS Espen Enger
Brynild Gruppen AS Lars Arild Olsen
Cameron Liv-Tone Helvig
Capgemini Norge AS Svein Haukanes
CGI Reidar Skjøthaug
CIBER Norge AS Janne Almeli
ConocoPhillips Norge Steinar Hansen
Coop Norge SA Inger Oulie
Direktoratet for økonomistyring Ove Malde
DNB AS Magnus Eldewin
Dolphin AS Bjørn Erik Noraas
Ekornes ASA Tor Ervland
Elkjøp Nordic Ketil Martinsen
(Rejlers) Embriq AS Svend Arne Ytterbøl
Felleskjøpet Agri Astrid Rødland
TechnipFMC Marte Asphaug Solbjørg
Forsvaret/CYFOR CIKT DVU Elisabeth Midtun Nornes
Cognizant (tidl. Frontica) Njål Omland
Fujitsu Mathias Eriksson
Gassco Egil Magne Hansen
GKN Aerospace Jan Helge Hansen
Gyldendal Trygve Solli
Halliburton AS Kathe-Laila Viste
Helse Midt-Norge Bente Sollie
Hennig-Olsen Is AS Gudvin Baldersheim
Hewlett-Packard Norge Kirsten Scharnowsky/Harald Andersson
Hydro Aluminium AS Kolbjørn Havnes
IBM Norge AS Eivind Solvang
IKEA AS Lillian Rudningen
Institutt for energiteknikk Jan Robert Kallevik
ISS Facility Services AS Knut Moltubakk
Itelligence Ida Hausvik
KABA Møller Undall Kristoffer Bostad
Kommunal Landspensjonskasse Snøfrid Ingholm
Komplett Services AS Charlotte Haughem
KPS AG Eva-Maria Schuber
Kverneland Group Business Partner Merete Bjerkevoll
Lyse AS Ann Kristin Solnørdal
Mark Information Anders Dybvik
Matiq Einar Berg
Mills André Sellaeg
Mondelez Norge AS Jannicke Nordli
Nets Branch Norway Nick Banks
Nexans Norway AS Elin Dewan
NorgesGruppen HR-Tjenester AS Elisabeth G. Myhre
Norske Skog AS Eigil Bjelde Jensen
NSB AS Roar Olsen Johannessen
Orkla IT AS Nina Jacobsen
Pearl Consulting AS Ingemar Goksøyr
Pharmaq Gunnar Gunnarson
Praxair Frode Skomsøy
Ringnes AS Alexander Nygård
S5 Consulting Sveinung Gehrken
Sariba AS Steinar Sabbasen
Schneider Electric Norge AS Per-Willy Johansen
ShareCat Stein Tore Nysveen
Siemens AS Jarle Skovli/Kerstin Bätz
Skye Consulting AS Synve Trygg
Sopra Steria Kristian Larsen
Statens Innkrevingssentral Patrick Larsson
Statkraft AS Freddy Hafskjold
Statoil ASA Stig Carlsen Antonsen
Subsea 7 Norway Odd Erik Stordrange
Symtrax Florent Boulard
Takeda Norway Holding José Eximon
TOTAL E&P NORGE AS Siril Eide
Universitetet i Oslo Aase Elisabeth Kolstad
VINMONOPOLET AS Vibeke Jørpeland
Wintershall Arne Kjetil Nilsen
Yara International Hartmut Backhaus
Zalaris Consulting AS Erlend Z. Gundersen

skrevet av Cathrine Kjær Christensen on 15.03.2018 09:55
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2019