På konferansen presenteres følgende:

Bernhard Rikardsen-->Legal requirements like GDPR and
integration to Altinn are on the agenda for the SBN Conference

De nye personvernreglene 24.10.2017: 13:00 - 13:40 og 14:00 - 14:40

Hva som faktisk skal til og hvordan det bør gjøres – nå!
De nye personvernreglene trer i kraft mai 2018.  
Fortsatt tror mange at det er nok å gjennomføre en sjekk på at alt er i orden.
Det er ikke nok, alle må gjennom endringer.
https://www.adfahrer.com/en/event/sbn-conference-2017/presentation/4304/gdpr-in-the-area-of-hr

 

 

Marit Andersen-->Nyheter som er verd å få med seg innen lønn og offentlig rapportering

Payroll Norway News and nice to know - 24.10.2017 16:20 - 17:00
https://www.sap-sbn.no/no/aktivitet/sbn-conference-2017/presentasjon/4492/ting-som-er-hvert-og-få-med-seg-innen-lønn-og-offentlig-rapportering

 

--> Paneldiskusjon - Lønn, a-meldingen, fravær og refusjon

Marita JohansenÅpent forum/ paneldiskusjon der man kan stille spørsmål om blant annet lønn, a-meldingen, fravær, tid og sykepengerefusjon til flere eksperter innen området

https://www.sap-sbn.no/no/aktivitet/sbn-conference-2017/presentasjon/4597/paneldiskusjon-lønn-a-meldingen-fravær-og-refusjon 

 

--> S/4HANA Cloud Edition 1802 customised for Norway

Erik Törnqvist SAPLatest status direct from the SAP internal project on S/4HANA Cloud Edition 1802
for customisation focusing on the Norwegian Country version 24/10/2017 11:20 - 12:00. 
The SAP internal project to create the local version for Norway is ongoing.

The edition 1802 of S/4HANA Cloud Edition (CE) holds the Norwegian accounts and leagal localizations like VAT etc.
The Swedish localization of S/4HANA CE was completed in August 2017 and released in edition S/4HANA CE 1708. The Danish localization will be ready in edition S/4HANA CE 1711. Finland will come next year and preliminarily be located in edition S/4HANA CE 1811.

This session will cover the benefits of implementing the S/4 HANA Cloud Edition and how customers may use this in a "hybrid" environment. Our presenter has insights into localization in general as he is responsible for the Nordic region. Use this opportunity to ask your questions. There are also small meeting rooms available if you have sensitive questions.

Read more about this edition on this link

Erik Törnqvist - Localization Product Manager at SAP Sweden, SAP Svenska AB


Altinn

skrevet av Eva-Maria Fahrer on 5.10.2017 09:52
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2018