Vårt nye Innoteam for Procure2Pay holdt sitt første SBN F2F-møte på Hydro sitt kontor i Oslo og hos Cognizant i Stavanger, pluss at noen også hørte på live-opptak av møtet fra sine kontor. Nesten 50 deltagere var fordelt slik: Ca. 45 % i Oslo, 42 % i Stavanger og 13 % på web. Selskap som deltok var: ABB, Aibel, Aker Solutions, Borregaard, Bouvet, Cameron, Cognizant, ConocoPhillips, Coop Norge, Elkjøp, Hydro, Helse Midt-Norge, NSB, SAP, Skye, Statoil og Total. Ca. 75 % av deltagerne kom fra bedrifter som er brukere av SAP. Basert på tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen som ble sendt ut etter møtet var deltagerne meget godt fornøyd med verdien dette møtet gav dem.

Dette var andre gang vi i SBN kjørte et F2F-møte med deltagere og presentasjon fra to fysiske lokasjoner samtidig som vi ‘streamet’ møtet slik at det var tilgjengelig real time for de som deltok via web. Vi kan vel si at det stort sett gikk bra, men vi har fortsatt noen forbedringer som vi tar med oss til neste gang.

Vi startet dagen i Stavanger med ConocoPhillips. De har kjørt SAP i snart 20 år og fortalte om hva de har gjort de siste par årene for å få forbedret kvalitet og effektivitet i R2P (Requistion to Pay) prosessen. Presentasjonen ble holdt av Svanhild Didriksen, Anette K. Kyllingstad og Øyvind Braut. Det fungerte meget bra at tre personer med dyp kunnskap på hvert sitt område snakket om hvert sitt tema. Noen stikkord fra ConocoPhillips sin presentasjon er: fokus på masterdatakvalitet, bruk av PO ved innkjøp, revitalisering av opplæring /støttefunksjon, forståelse av den enkeltes rolle, support fra ledelsen, standardiserte prosesser, bruk av KPI’er og et meget tett samarbeid mellom ‘Supply Chain’ og ‘Invoice Handling’. ConocoPhillips snakket også om et nytt rapporterings/analyseverktøy som fullstendig har endret hverdagen for en del brukere. Denne løsningen var basert på Spotfire og Terradata sin in-memory database. Vi fikk også høre om hva ConocoPhillips har gjort med e-faktura og planer framover.    

Etter dette ble kontrollen overført til Oslo.
Neste mann ut var Erik Hedlund fra Skye Consulting.
Han snakket først om Roadmap for SRM (Supplier Relationship Managment). Support for SRM vil opphøre etter 2025, og Erik fortalte om alternative løsninger for ‘veien’ videre for dagens SRM-brukere. Neste punkt var hvilke muligheter S/4 HANA vil gi når det gjelder funksjonalitet til støtte for Procurement. Erik snakket også litt om hvordan rollene i organisasjonen vil endres etter hvert som teknologen endres (IoT, RPA etc). Erik gav oss noen eksempler på hvordan RPA (Robot Process Automation) kan brukes for å effektivisere arbeidet. Siste punkt fra Erik var eksempler på verktøy som kan gi ‘quick wins’ når det gjelder forbedret brukergrensesnitt i dagens ERP 6.0 løsning. Erik viste noen interessante videoer (S/4HANA og RPA) i sin presentasjon. OBS! Disse videoene kan kjøres fra hans Powerpoint presentasjon som er gjort tilgjengelig for dere (se link mot slutten av artikkelen).

Etter lunsj var Ariba i fokus. SAP Ariba er skybasert og er SAP sin strategiske løsning for ‘The Source to Settle’ prosessen. Ariba har eksistert siden 1996, men ble kjøpt opp av SAP i 2012. Alex Tesdorf fra SAP Ariba gav oss en fin gjennomgang av hva SAP Ariba er og hvordan Ariba spiller sammen med Procurement løsninger i S/4HANA. Han snakket om samspillet mellom Ariba forretningsnettverk og Ariba software. Vi fikk innspill om hvordan og hvor Ariba kan skape verdi for en organisasjon. Vi fikk også bekreftet at SAP vil sørge for at Ariba vil kunne fungere med PEPPOL/EHF standarden som er mest brukt i Europa/Norge for elektronisk fakturering. Vi fikk også en del eksempler på bedrifter som bruker Ariba aktivt.

Sist ut var Jon Espen Kleven fra Skye Consulting (tidligere Circle K). Han snakket om Circle K sitt Ariba-prosjekt. Jon Espen fortalte om veien fra prosjektstart, via gjennomføring til en vellykket implementering. Vi fikk høre om utfordringer som måtte løses og viktige beslutninger som sørget for suksess. Fokus på masterdatakvalitet kommer opp i nesten alle prosjekt, og også Jon Espen snakket om hvor viktig korrekte masterdata er. Litt om eierskap og standardisering av prosesser, men også forståelse for at noe er forskjellig i Norge og for eksempel Latvia. Circle K sitt Ariba-prosjekt er vel den mest brukte referansen til Ariba i Norge, og vi har tidligere hørt Circle K/Stretch (SBN Konferansen 2016 og SAP Innovation Forum 2017) fortelle om dette prosjektet. Jon Espen sin presentasjon ble et fint supplement til tidligere presentasjoner om dette prosjektet da det ble en litt annen vinkling.

Vi må igjen takke Hydro og Cognizant for at
de holdt lokaler for møtet og spanderte lunsj og kaffe/kaffemat på deltagerne.

Presentasjoner og opptak fra møtet finnes på denne linken.
https://www.sap-sbn.no/no/aktivitet/1199/the-procure-to-pay-day

Jeg vil også gjøre oppmerksom på noen P2P-relaterte presentasjoner som SBN har hatt på andre F2F-møter som kan være interessante.

Statoil og EHF standarden - ved Arne Johan Larsen som ble holdt på Energy Innoteam møtet i Stavanger 15. mars. Mer info på link: https://www.sap-sbn.no/no/aktivitet/1198/energy-oil-gas-innoteam

Punchout i SAP mot innkjøpsrekvisisjon, innkjøpsordre og arbeidsordreved Kim Jensen, Bouvet og Øyvind H. Pettersen, Aibel som ble holdt på Master Data Innoteam møtet den 26. april. Mer info på link https://www.sap-sbn.no/no/aktivitet/1243/the-masterdata-day

Hvis du lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med meg: Bernt Bakken, e-mail bb@adfahrer.com telefon +47 480 34 248.

P2P

P2P

P2P

P2P

P2P

P2P

P2P

P2P

P2P

P2P

skrevet av Bernt Bakken on 17.05.2017 14:05
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2018