Banedanmark

Hvor meget koster customisering i SAP – og ender prisen med at blive en anden end leverandøren har lovet?

Det spørgsmål har Banedanmark sat sig for at få besvaret – og derfor har Innologic udviklet en rapporteringsløsning til BaneDanmark, der kan give svar herpå.

Nyt ITSM-system i skyen
Banedanmark implementerede nyt ITSM-system (ServiceNow) i 2016 og gik i luften med understøttelse af SAP applikationssupport den 1. januar 2017. Formålet er at understøtte nye forretningsprocesser i relation til bl.a. SAP applikationssupport. SAP-leverandører estimerer opgaver i ServiceNow og anvender derudover ServiceNow til sagsstyring, håndtering af transporter, kommunikation til brugere osv.

Innologic

Måling af SAP-leverandører
SAP-leverandører estimerer løbende ændringer til SAP-systemet i ServiceNow og på baggrund heraf træffer Banedanmark beslutning om, hvorvidt de ønsker den pågældende udvikling igangsat.

Antallet af ændringsønsker i Banedanmark er stort, og derfor er det afgørende, at estimater for det forventede tidsforbrug er retningsvisende. Estimaterne medfører, at BaneDanmark får det fornødne økonomiske overblik ligesom estimaterne giver BaneDanmark mulighed for at prioritere ændringsønsker, således at udbytte står mål med omkostninger.

Løsningen
Udgangspunktet for løsningen er følgende nøgletal:

Registrerede timer fra SAP CATS

Skyen – er der langt derop?
Banedanmark har valgt ServiceNow, som er et cloud-baseret ITSM værktøj.

Traditionelt udtrækker SAP BW-systemet typisk data fra SAP-systemer (SAP HR, SAP SRM, PM, MM osv.) samt ikke SAP-datakilder såsom CRM-systemer, flade filer, databaser etc.

Da Banedanmark ønsker at forbinde SAP BW med det cloud-baserede ServiceNow, er det ikke ”business as usual”. Forbindelsen mellem SAP BW er opsat via SOAP (protokol til udveksling af XML-baserede beskeder) og fungerer upåklageligt med mulighed for delta-load (ændringer siden sidste load).

Kombinationen ServiceNow og SAP BW giver rigtig god mening!

Next Step

”Vi ønsker at udbygge løsningen til opfølgning på vores udviklingsaktiviteter med opfølgning på aftalt leveringsdato” udtaler SAP BI Lead Jesper Gerner, BaneDanmark, og fortsætter: ”Med den etablerede løsning har vi allerede fundamentet på plads for denne funktionalitet, og næste skridt er at få den aftalte og den faktiske leveringsdato over i BW, så vi kan sammenkoble de to datoer i vores rapportering. Dermed vil vi også kunne følge op på de enkelte sager, samt lave et trend overblik for at kunne følge med i om vi over tid bliver bedre til at overholde vores aftalte leveringsdatoer” udtaler Jesper Gerner.

Ønsker du yderligere information om løsningen, er du meget velkommen til kontakte BaneDanmark eller Innologic.

Har du teknisk interesse – så glæd dig, da der snarest kommer en artikel med fokus på SOAP-interface mellem ServiceNow og SAP BW.

 

skrevet av Cathrine Kjær Christensen on 15.05.2017 14:24
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2018