Elin Jackson

Kim Askild Jensen

Desktop automatisering ved et verktøy

Statkraft benytter Winshuttle som et fundament for den digitale reisen.

Forutsetningen for å ta neste skritt er desktop automatisering hvor Winshuttle egner seg godt for data konsolidering og standardisering av prosesser og masterdata.         

Winshuttle som verktøy bidrar til en stor tidsbesparelse og likeså kvalitativ gevinst idet det besørger ensartet oppdatering. Typiske eksempler i bruk er følgende;

 

Presentasjon vil forklare hvordan Statkraft bruker Winshuttle for både masterdata og transaksjonsbehandling.
Presentasjon og live demo. 

Elin Jackson, Statkraft AS, Kim Askild Jensen - SAP konsulent (MM, MDM, SRM, BPM/BRM), Bouvet Norge AS

Room: Finance and BA

16.10.2018 08:45 - 09:25


Thomas Seljevoll

Helene Eikaas

Managed Service Provider er morgendagens løsning for innleid personell.

Managed Service Provider (MSP) som er morgendagens løsning for innleid personell. - Den enkle vejen til Digitalisering, forenkling og besparelser

Hva er MSP i forbindelse med administrasjon av ekstern arbeidskraft, og hvordan bidrar det til å nå strategiske og forretningsmessige målsettinger?

MSP programmer for ekstern arbeidskraft er godt utviklet i det globale markedet og til dels i Skandinavia, men har fortsatt et stort potensial for vekst i Norge.

MSP hjelper bedrifter med smarte, innovative løsninger på håndtering av all ekstern arbeidskraft - kostnadsfritt for kunden.

Vi vil presentere hva MSP innebærer, hvordan det tas i bruk og hvilke fordeler det gir.

 

Thomas Seljevoll - Daglig Leder - Partner, Qualified Solutions AS, Helene Eikaas - Leder Kundedrift MSP, Qualified Solutions AS

Room: HR & Remuneration

16.10.2018 09:45 - 10:25


Tore Laupsa

Robotisering innen innkjøp Equinor

Bruk av robotic process automation (RPA) gir nye muligheter i eksisterende ERP system. Nye strategier muliggjøres og repetative oppgaver lar seg automatisere i løpet av uker.

Equinor deler erfaringer på:

Equinor har laget roboter som blant annet:

Tore Laupsa - Leader Supply chain management, OPMM PP PP1, Equinor

Room: Logistics

15.10.2018 13:00 - 13:40

Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


© Adfahrer AB 2019