Didrik Arstad

Vi kaller på deg som er interessert i Finance og Digital Transformasjon

Bedriftens forretningsapplikasjoner er ikke lenger bare viktig for effektivitet, kontroll og tilforlatelig rapportering, men utgjør selve grunnlaget for nye forretningsmodeller, nye kundeopplevelser og ikke minst måten vi organiserer økonomiprosessene på . Noen vil til og med mene at den digitale transformasjonen også handler om hvordan vi kan endre måten vi arbeider på innen økonomifunksjonen. Andre mener også at CFO bør ta en sentral rolle som driver av den digitale transformasjonen. Uansett må forretningen sitte i førersetet.

Alt dette tror jeg mange allerede forstår og erkjenner, men det er vanskeligere å komme fra ord og tanker til handling. Brorparten av våre medlemmer er på et eller annet stadium i sin transformasjonsreise, men de fleste er ikke kommet ordentlig i gang. De vurderer, tenker og utreder og alle søker etter hva, hvordan, hvorfor og når og hvor mye koster det.

Mange, tror vi i SBN, sliter med å regne hjem og få den fulle og hele forståelse av hvilken verdi alt det nye har og kan få. Derfor søker vi å gi noen innspill til hva som ligger der av muligheter og kost/nytte.

Bare for å nevne kort:
 

Didrik Arstad - Head of Finance Process Improvements , Adfahrer AB

Room:

16.10.2018 08:00 - 08:10

Jesper Corneille Dupont

Torben Iversen

Development and implementation of a shared financial planning tool

Development and implementation of a shared financial planning tool based on SAP BPC and SAP HANA for all Danish Government institutions

In this session we will give you updated information on one of the largest Danish IT investments to support Ministries, departments and institutions in the Danish government sector with a shared financial planning tool, that can handle the vastly different financial planning needs, but at the same time comply with the standardized governing rules of the Ministry of Finance, and consolidation into Denmark’s public budget (Finansloven).

Project is currently live for 10 pilot institutions and will be rolled out to more than 130 Danish Government institutions during 2019-2020.


Key topics to be presented: 

 1. Strategic background for the project
 2. Project organization, communication and involvement of business users
 3. Implementation timeline, quality assurance and rollout method
 4. Budgeting in SAP BPC and Excel – this is how it looks
 5. Business benefits and lessons learned

Jesper Corneille Dupont - Fuldmægtig hos Finansministeriet, Moderniseringssstyrelsen, Torben Iversen - Judge in the SAP Quality Awards, KMD A/S

Room: Finance and BA

15.10.2018 11:20 - 12:00


Lars Fleminggård

Lønnsomhetsstyring i lys av de siste nyhetene i versjon 1809

What is new in Finance in S/4HANA 1809 ?

1. How SAP supports the CFO and Controller community today and tomorrow with Intelligent Financial processes regarding:

 1. Analyze-to-Optimize
 2. Plan & Forecast
 3. Cost Control
 4. Profitability Analysis
 5. Simulate & Optimize

2. Record-to-Report

 1. Entity Close
 2. Group Close

Lars Fleminggård - Senior Solution Advisor, SAP Svenska AB

Room: Finance and BA

16.10.2018 10:40 - 11:20


Tone Leivestad

Fremtidens digitale økonomifunksjon

Digitalisering forandrer verden og utviklingen går raskere enn noensinne. Men hvor klare er norske økonomifunksjoner for innovasjon og digitalisering? Accenture har gjennomført en modenhetsundersøkelse blant norske selskaper for å få svar på hvor klare norske økonomifunksjoner er for endringene vi nå står overfor.

Blant spørsmålene som stilles er:

Kanskje en idé å få et inntrykk av hvor du og din bedrift står i forhold til andre, likesinnede bedrifter. Og hva med deg og din kompetanse, blir den hengende etter fordi bedriften du er en del av ikke forstår eller tar den digitale utfordringen på alvor?

Tone Leivestad - Direktør, Finance & Enterprise Performance, Accenture

Room: Finance and BA

16.10.2018 09:45 - 10:25


Elin Jackson

Kim Askild Jensen

Desktop automatisering ved et verktøy

Statkraft benytter Winshuttle som et fundament for den digitale reisen.

Forutsetningen for å ta neste skritt er desktop automatisering hvor Winshuttle egner seg godt for data konsolidering og standardisering av prosesser og masterdata.         

Winshuttle som verktøy bidrar til en stor tidsbesparelse og likeså kvalitativ gevinst idet det besørger ensartet oppdatering. Typiske eksempler i bruk er følgende;

 

Presentasjon vil forklare hvordan Statkraft bruker Winshuttle for både masterdata og transaksjonsbehandling.
Presentasjon og live demo. 

Elin Jackson, Statkraft AS, Kim Askild Jensen - SAP konsulent (MM, MDM, SRM, BPM/BRM), Bouvet Norge AS

Room: Finance and BA

16.10.2018 08:45 - 09:25

Erfaringer etter 2 år på SAP S/4 Hana Finance.

Erfaringer etter 2 år på SAP S/4 Hana Finance. Hvordan har systemet påvirket måten vi jobber på innen finansfunksjonen i Aker Solutions og veien videre?

 1. Erfaringer etter 2 år på S4 HANA 1605
  1. Performance og tilgang på data
  2. Standardisering av masterdata (governance)
  3. Automatisering og sentralisering av prosesser
  4. «Single source of truth»
  5. Verktøy (Analysis)
  6. Erfaringer/utfordringer med utrulling (globalt)
 2. Veien videre
  1. HEC
  2. BPC
  3. Mobilitet

 

Petter Natås - Finance Process Improvement & Systems Norway, Aker Solutions AS

Room: Finance and BA

15.10.2018 14:00 - 14:40


Elisabeth Delbekk Tjørve

Geirr Winsnes

Harmonisering og styring av masterdata på Nortura baset på forretningsregler

Nortura tenker fremtidsrettet. Harmonisering og styring av masterdata med forretningsregler i SAP og it.mds. Elisabeth Delbekk Tjørve fra Matiq/Nortura vil presentere omkring deres utfordringer og erfaringer omkring masterdata. 

Elisabeth Delbekk Tjørve - System Consultant MDM, Matiq AS, Geirr Winsnes - Senior SAP Application Consultant, Project Manager, Team Lead, Itelligence

Room: Mix of topics 2

16.10.2018 09:45 - 10:25


Erik Törnqvist

Localization of SAP Financials Norway

Hear Erik Törnqvist, Localization Product Manager at SAP give information about the latest status for localization issues in SAP Financials for Norway, e.g. SAF-T  and e-invoicing with EHF

Erik Törnqvist - Localization Product Manager, SAP Svenska AB

Room: Mix of topics 2

16.10.2018 10:40 - 11:20


Rune Mollan

Accenture’s migration to S/4 HANA and how you can benefit from their experience and their a unique set of tools

Rune Mollan - Managing Director, SAP Business Group Lead, Nordics, Accenture

Room: Finance and BA

15.10.2018 16:20 - 17:00


Thomas Popp-Madsen

Central Finance - preparing for implementing central finance in a global company

Central Finance, A walk threw of how companies can quickly get to S4/HANA and experience the benefits with a Finance driven Transformation;

Central Finance comes with a set of enabling technologies that allow any enterprise to start using SAP S/4HANA Finance innovations in as little as 3-6 months.

Thomas Popp-Madsen - Centre of Excellence for ERP financials , SAP Danmark AS

Room: Finance and BA

15.10.2018 15:20 - 16:00


Espen Leknes

Øystein Fuglestad

SAP Analytics Cloud for analytics @ Nortura

Nortura and itelligence will present experiences from the implementation project of Analytics Cloud at Nortura. We will look at use cases, implementation and governance. Analytics cloud at Nortura is to be implemented company wide, but first focus has been on financial and controlling reports and hence the experiences are from that area. 

Espen Leknes - Director, BA & PLM LoB, Itelligence, Øystein Fuglestad - Application manager, Matiq AS

Room: Finance and BA

15.10.2018 10:10 - 10:50


Erik Fosser

Hydro next generation Performance Management

In Hydro’s S/4HANA roadmap project they are investigating the possibility to improve their planning process and extend their reporting and analysis capabilities. A proof of concept is being conducted using SAP BPC 11, BW/4HANA and SAP Analytics Cloud. BPC will be the planning engine for Hydro’s driver-based P/L planning and SAP Analytics Cloud will be used for both planning and visualization. BW/4HANA is the platform for BPC 11 and it will also work as a data hub for external data not existing in S/4HANA.

Erik Fosser - SAP Enterprise Performance Management Arkitekt, EY Skye AS

Room: Finance and BA

15.10.2018 13:00 - 13:40


Thomas Seljevoll

Helene Eikaas

Managed Service Provider er morgendagens løsning for innleid personell.

Managed Service Provider (MSP) som er morgendagens løsning for innleid personell. - Den enkle vejen til Digitalisering, forenkling og besparelser

Hva er MSP i forbindelse med administrasjon av ekstern arbeidskraft, og hvordan bidrar det til å nå strategiske og forretningsmessige målsettinger?

MSP programmer for ekstern arbeidskraft er godt utviklet i det globale markedet og til dels i Skandinavia, men har fortsatt et stort potensial for vekst i Norge.

MSP hjelper bedrifter med smarte, innovative løsninger på håndtering av all ekstern arbeidskraft - kostnadsfritt for kunden.

Vi vil presentere hva MSP innebærer, hvordan det tas i bruk og hvilke fordeler det gir.

 

Thomas Seljevoll - Daglig Leder - Partner, Qualified Solutions AS, Helene Eikaas - Leder Kundedrift MSP, Qualified Solutions AS

Room: HR & Remuneration

16.10.2018 09:45 - 10:25


Tore Laupsa

Robotisering innen innkjøp Equinor

Bruk av robotic process automation (RPA) gir nye muligheter i eksisterende ERP system. Nye strategier muliggjøres og repetative oppgaver lar seg automatisere i løpet av uker.

Equinor deler erfaringer på:

Equinor har laget roboter som blant annet:

Tore Laupsa - Leader Supply chain management, OPMM PP PP1, Equinor

Room: Logistics

15.10.2018 13:00 - 13:40


Sindre Andreas Rønning Johansen

Robotic Process Automation (RPA) in Finance and Accounting

Robotic Process Automation constitutes an opportunity to increase efficiency and accuracy, improve internal control and improve employee allocation towards more strategically important work. However, if not done correctly, RPA can cause more harm than good. 

Sindre will share his experiences from projects related to leveraging RPA within Finance and Accounting. He will present a guideline on dos and don’ts when embarking on an RPA project. Furthermore, he will highlight which types of processes you should focus on, which types of processes require other improvement initiatives to ensure RPA readiness, and which types of processes not to focus on to achieve your goals related to your RPA journey. 

Sindre Andreas Rønning Johansen - Consultant, EY Skye AS

Room: Finance and BA

15.10.2018 09:15 - 10:00

Building the intelligent future, Timo Elliott, Global Innovation Evangelist for SAP

The new “intelligent enterprises” combine big data with artificial intelligence.
It’s now more possible than ever to deliver best-in-class customer experiences, do more with less,  and transform workforce engagement. 

Companies have invested huge amounts into their IT infrastructures for the last 20 years. The latest technologies offer a breakthrough opportunity to get more value from your existing information assets. 

Join this session to hear about latest trends in enterprise technology, illustrated with real-life examples of how SAP has helped organizations make their first steps to the intelligent enterprise of the future.

Timo Elliott

Building the intelligent future with Timo Elliott, , Global Innovation Evangelist for SAPRoom: Main hall

16.10.2018 12:30 - 13:30

Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


© Adfahrer AB 2019