Dag Espolin Johnson

Hva som er viktigst å få på plass for å overholde GDPR? Eksempel fra Cyberforsvaret

Velkommen til en forklaring av GDPR, fortalt uten paragrafer og unødvendig juss.

Vi starter med bakgrunnen for at GDPR kom, fortsetter med de viktigste hovedpunktene i GDPR og avslutter med hva som er viktigst å få på plass for å overholde GDPR. Mange gode tips til deg som kanskje ikke har alt helt klart ennå. Presentasjonen tar utgangspunkt i Forsvarets innføring og opplæring innen GDPR, men passer likevel bra for både privat og offentlig sektor.

Velkommen til et GDPR-foredrag litt utenom det vanlige.

Dag Espolin Johnson. Datamann, utdannet ved Universitetet i Oslo. Nysgjerrig på å lære nye ting. Jobber i Cyberforsvaret, og er på fritiden med i både Speider'n og Mensa. Har i halvannet år lært seg mye om GDPR, og er nå sentral i innføringen av GDPR i hele Forsvaret.

Dag Espolin Johnson - Datamann, Forsvaret

Room: Mix of topics 1

16.10.2018 09:45 - 10:25


Karin Ejstrup

Rett til innsyn - rett til sletting - hvordan håndteres dette i et SAP-system?

GDPR gir bl.a. rett til innsyn og sletting. Denne presentasjon gir deg hovedpunktene i EPI-USE Labs sine applikasjoner utviklet spesielt for SAP-systemer og erfaringer fra de første implementeringene.

Karin Ejstrup - Business Development Manager, EPI-USE Labs Limited

Room: Mix of topics 1

16.10.2018 09:15 - 09:35


Stian Windsland

Experience from implementing SAP ILM for support of the GDPR legislation

SAP Information Lifecycle Management (ILM) enables you to manage data volumes and compliance with legal and regulatory mandates at the same time. It also helps you apply retention times and destroy data after the expiration date is reached.

Start with a quick introduction to what ILM is, the prequisites and how to activate it. Followed by a live demonstration on how the SAP ILM works, and then conclude with some lessons learned.

Stian Windsland - SAP Senior Consultant II, Capgemini Norge AS

Room: Mix of topics 1

16.10.2018 08:45 - 09:15


Anne Karin K. Borlaug

Elin Haukeland Madell

Dag Espolin Johnson

Bernt Bakken

GDPR-erfaringer - Paneldiskusjon / Workshop

En paneldiskusjon / workshop med GDPR-erfaringer som tema .

Deltagere fra Aibel, ConocoPhillips og Forsvaret deler erfaringer fra GDPR implementeringer og tanker om veien videre. Det vil også bli mulig å stille spørsmål fra salen.  

 

Det anbefales at de som deltar her også har vært tilstede på Dag Espolin Johnson sitt foredrag 'Hva som er viktigst å få på plass for å overholde GDPR? Eksempel fra Cyberforsvaret' klokken 09:45 samme dag.

Anne Karin K. Borlaug - Director HR Shared Services, ConocoPhillips Norge, Elin Haukeland Madell - HR System Owner, Aibel AS, Dag Espolin Johnson - Datamann, Forsvaret, Bernt Bakken - Key Account Manager, Adfahrer AB

Room: Mix of topics 1

16.10.2018 10:40 - 11:20
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


© Adfahrer AB 2019