Neman Baig

Presentasjon av Payroll Control Center

Sariba vil presentere mulighetene i Payroll Control Center. Dette blir en introduksjon til funksjonaliteten som ligger i Payroll Control Center. Payroll Control Center gir deg mulighet til effektivt å kontrollere en fullstendig lønnsprosess. Det hjelper deg med å produsere resultater av høy kvalitet raskere og mer effektivt. Payroll Control Center er en ny brukeropplevelse for lønnsadministratorer og lønnsledere for å administrere og støtte lønnsprosessen.

Neman Baig - Senior Manager Solutions, Sariba Consulting AS

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 14:00 - 14:40


Marit Andersen

Legal changes til 2019 – siste nytt – oppdateringer

Presentasjonen vil gi et overblikk av kjente krav og forventninger til endringer for 2019. Digitalisering av NAV gir nye krav som digital inntektsmelding og mottak av digital sykemelding mm. Skatt forenkler for utlendinger, og annet som kan være verdt å merke seg.

 

Vi legger opp til en Meet the Expert sesjon med Marit Andersen klokken 15:20 til 16:00 i rom A9. Der vil det bli mulig å stille oppfølgningsspørsmål. 

Marit Andersen - Localization Product Manager Norway Globalization Services, SAP Norge AS

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 13:00 - 13:40

Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


© Adfahrer AB 2020