Anna Kirah

Medarbeidere i en tidsalder av turbulens

  • Skape forståelse av hvordan teknologien og digitalisering har en effekt hos medarbeidere og hvordan det kan både være en velsignelse og forbannelse.
  • Hva vi i HR må gjøre for å ivaretar kultur og kulturelle endringer.
  • Behov for medarbeidere og ledere som er fleksible og har evne til å tilpasse seg endringer.

Anna Kirah - Managing Director, Design without Borders

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 09:15 - 10:00


Simon Humphreys

HCM Migration Made Easier

The presentation will cover the key concepts of SAP SuccessFactors Upgrade2Success Program which has been designed to help our customers migrate from their existing on-premise HCM solution to our cloud based SuccessFactors solution. The presenter will share knowledge on how to start this journey and what SAP can do to help.

Presenter, Simon Humphreys - Solution Advisor for Employee Central (UKI, Benelux & Nordics)

Simon Humphreys - Solution Advisor for SuccessFactors Employee Central HR, SAP SE

Room: HR & Remuneration

16.10.2018 08:45 - 09:25


Elisabeth Grøndahl Norum

Robot som støttende kollega og et viktig bidrag til redusert sykefravær

Elisabeth forteller hvordan TechnipFMC bruker Roboter som støttende kollega og et viktig bidrag til redusert sykefravær

Elisabeth Grøndahl Norum - Manager Payroll at TechnipFMC, TechnipFMC

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 10:10 - 10:50


Dag Espolin Johnson

Hva som er viktigst å få på plass for å overholde GDPR? Eksempel fra Cyberforsvaret

Velkommen til en forklaring av GDPR, fortalt uten paragrafer og unødvendig juss.

Vi starter med bakgrunnen for at GDPR kom, fortsetter med de viktigste hovedpunktene i GDPR og avslutter med hva som er viktigst å få på plass for å overholde GDPR. Mange gode tips til deg som kanskje ikke har alt helt klart ennå. Presentasjonen tar utgangspunkt i Forsvarets innføring og opplæring innen GDPR, men passer likevel bra for både privat og offentlig sektor.

Velkommen til et GDPR-foredrag litt utenom det vanlige.

Dag Espolin Johnson. Datamann, utdannet ved Universitetet i Oslo. Nysgjerrig på å lære nye ting. Jobber i Cyberforsvaret, og er på fritiden med i både Speider'n og Mensa. Har i halvannet år lært seg mye om GDPR, og er nå sentral i innføringen av GDPR i hele Forsvaret.

Dag Espolin Johnson - Datamann, Forsvaret

Room: Mix of topics 1

16.10.2018 09:45 - 10:25


Marita Johansen

Camilla Møkkelgård

Marit Andersen

"Roadmap to cloud for HR" - Meet the expert

Vi inviterer til workshop for å diskutere roadmap og strategi for HR relatert til valg rundt SAP/SuccessFactors. I forkant av diskusjonen gjennomgår vi kort produktretningen til SAP for HR og mulighetene som ligger der. Fokuset når det gjelder diskusjonen kommer til å være spesielt rettet mot rekkefølge på opptak av ny funksjonalitet. I den forbindelse kommer også til valg relatert til norsk lønn, tid og reise blir diskutert. Her får du muligheten til å ta opp dine problemstillinger med andre SAP HR brukere.

Marit Andersen (SAP), Camilla Møkkelgård (SAP) og Marita Johansen (Sariba) deltar i workshopen og svarer på spørsmål.

Marita Johansen - SAP konsulent (HR), Sariba Consulting AS, Camilla Møkkelgård - HCM Solution Advisor, SAP Norge AS, Marit Andersen - Localization Product Manager Norway Globalization Services, SAP Norge AS

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 11:20 - 12:00


Karin Ejstrup

Rett til innsyn - rett til sletting - hvordan håndteres dette i et SAP-system?

GDPR gir bl.a. rett til innsyn og sletting. Denne presentasjon gir deg hovedpunktene i EPI-USE Labs sine applikasjoner utviklet spesielt for SAP-systemer og erfaringer fra de første implementeringene.

Karin Ejstrup - Business Development Manager, EPI-USE Labs Limited

Room: Mix of topics 1

16.10.2018 09:15 - 09:35


Neman Baig

Presentasjon av Payroll Control Center

Sariba vil presentere mulighetene i Payroll Control Center. Dette blir en introduksjon til funksjonaliteten som ligger i Payroll Control Center. Payroll Control Center gir deg mulighet til effektivt å kontrollere en fullstendig lønnsprosess. Det hjelper deg med å produsere resultater av høy kvalitet raskere og mer effektivt. Payroll Control Center er en ny brukeropplevelse for lønnsadministratorer og lønnsledere for å administrere og støtte lønnsprosessen.

Neman Baig - Senior Manager Solutions, Sariba Consulting AS

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 14:00 - 14:40


Morten Kristiansen

Digital Journey with Future HR

Orkla will present their vision of their future HR landscape. Where are they now and where are they going?

Through their presentation, Orkla will paint a picture of their future HR and how to get there.

Morten Kristiansen - SVP Performance & Rewards, Group HR, Orkla ASA

Room: HR & Remuneration

16.10.2018 10:40 - 11:20


Tom Montgomery

Tom Stensrød

The Time Management System Revolution by Bouvet @ Aibel

The new Time Management System being implemented at Aibel’s yard in Haugesund will deliver minute perfect time writing direct from the factory floor to the people that use HR and PM/(PS?) and need this information the most. Agile, Automated and Accurate – discover the power of a modern digitized time writing system. 

Tom Montgomery, Bouvet Norge AS, Tom Stensrød - Enhetsleder SAP, Bouvet Norge AS

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 15:20 - 16:00


Atle Lindberg

Hilde Tautra

Halvard Løchen

Orkla ønsker å dele sine erfaringer med Fiori. Fokus på Reise, Tid, Godkjenning og Lønnslipp.

Orkla ønsker å dele sine erfaringer med Fiori. Orkla har implementert flere Fiori applikasjoner for å forenkle sine prosesser med en god brukeropplevelse. Gjennom denne prosessen har Orkla fokusert på Reise, Tid,  Godkjenning og Lønnslipp. Hensikten er å gi ansatte brukervennlige og riktige verktøy for å utføre sine oppgaver, effektivisere prosessen samt bygge en plattform for å kunne integrere både SAP HCM og SuccessFactors. Orkla vil dele sine gode erfaringer samt viktige momenter å tenke på ved igangsetting av prosjektet.

Atle Lindberg, Orkla ASA, Hilde Tautra - Director HR Projects & Development Group HR, Orkla ASA, Halvard Løchen - SAP konsulent (HR), Sariba Consulting AS

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 16:20 - 17:00


Stian Windsland

Experience from implementing SAP ILM for support of the GDPR legislation

SAP Information Lifecycle Management (ILM) enables you to manage data volumes and compliance with legal and regulatory mandates at the same time. It also helps you apply retention times and destroy data after the expiration date is reached.

Start with a quick introduction to what ILM is, the prequisites and how to activate it. Followed by a live demonstration on how the SAP ILM works, and then conclude with some lessons learned.

Stian Windsland - SAP Senior Consultant II, Capgemini Norge AS

Room: Mix of topics 1

16.10.2018 08:45 - 09:15


Kristoffer Bostad

Med IoT blir mange ting ikke bare mulig, men også nyttig.

Dormakaba utvikler løsninger for både privat og business bruk. F.eks. låse opp dørene hjemme med en app, integrere tidsregistreringen og adgangskontrollen på jobben med SAP IoT og Leonardo.  Dormakaba IoT og SAP gir nye muligheter, bli med på et "mulighets-scenario" med Dormakaba".

Kristoffer Bostad, Dormakaba

Room: Mix of topics 2

16.10.2018 08:45 - 09:25


Thomas Seljevoll

Helene Eikaas

Managed Service Provider er morgendagens løsning for innleid personell.

Managed Service Provider (MSP) som er morgendagens løsning for innleid personell. - Den enkle vejen til Digitalisering, forenkling og besparelser

Hva er MSP i forbindelse med administrasjon av ekstern arbeidskraft, og hvordan bidrar det til å nå strategiske og forretningsmessige målsettinger?

MSP programmer for ekstern arbeidskraft er godt utviklet i det globale markedet og til dels i Skandinavia, men har fortsatt et stort potensial for vekst i Norge.

MSP hjelper bedrifter med smarte, innovative løsninger på håndtering av all ekstern arbeidskraft - kostnadsfritt for kunden.

Vi vil presentere hva MSP innebærer, hvordan det tas i bruk og hvilke fordeler det gir.

 

Thomas Seljevoll - Daglig Leder - Partner, Qualified Solutions AS, Helene Eikaas - Leder Kundedrift MSP, Qualified Solutions AS

Room: HR & Remuneration

16.10.2018 09:45 - 10:25


Anne Karin K. Borlaug

Elin Haukeland Madell

Dag Espolin Johnson

Bernt Bakken

GDPR-erfaringer - Paneldiskusjon / Workshop

En paneldiskusjon / workshop med GDPR-erfaringer som tema .

Deltagere fra Aibel, ConocoPhillips og Forsvaret deler erfaringer fra GDPR implementeringer og tanker om veien videre. Det vil også bli mulig å stille spørsmål fra salen.  

 

Det anbefales at de som deltar her også har vært tilstede på Dag Espolin Johnson sitt foredrag 'Hva som er viktigst å få på plass for å overholde GDPR? Eksempel fra Cyberforsvaret' klokken 09:45 samme dag.

Anne Karin K. Borlaug - Director HR Shared Services, ConocoPhillips Norge, Elin Haukeland Madell - HR System Owner, Aibel AS, Dag Espolin Johnson - Datamann, Forsvaret, Bernt Bakken - Key Account Manager, Adfahrer AB

Room: Mix of topics 1

16.10.2018 10:40 - 11:20

Marit Andersen

Legal changes til 2019 – siste nytt – oppdateringer

Presentasjonen vil gi et overblikk av kjente krav og forventninger til endringer for 2019. Digitalisering av NAV gir nye krav som digital inntektsmelding og mottak av digital sykemelding mm. Skatt forenkler for utlendinger, og annet som kan være verdt å merke seg.

 

Vi legger opp til en Meet the Expert sesjon med Marit Andersen klokken 15:20 til 16:00 i rom A9. Der vil det bli mulig å stille oppfølgningsspørsmål. 

Marit Andersen - Localization Product Manager Norway Globalization Services, SAP Norge AS

Room: HR & Remuneration

15.10.2018 13:00 - 13:40

Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


© Adfahrer AB 2019