Elin Jackson

Kim Askild Jensen

Desktop automatisering ved et verktøy

Statkraft benytter Winshuttle som et fundament for den digitale reisen.

Forutsetningen for å ta neste skritt er desktop automatisering hvor Winshuttle egner seg godt for data konsolidering og standardisering av prosesser og masterdata.         

Winshuttle som verktøy bidrar til en stor tidsbesparelse og likeså kvalitativ gevinst idet det besørger ensartet oppdatering. Typiske eksempler i bruk er følgende;

 

Presentasjon vil forklare hvordan Statkraft bruker Winshuttle for både masterdata og transaksjonsbehandling.
Presentasjon og live demo. 

Elin Jackson, Statkraft AS, Kim Askild Jensen - SAP konsulent (MM, MDM, SRM, BPM/BRM), Bouvet Norge AS

Room: Finance and BA

16.10.2018 08:45 - 09:25

Downloads:
Sverige (Hovedkontor)

Adfahrer AB
Postboks 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postboks 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


© Adfahrer AB 2019